Innovatieve systemen voor een optimaal resultaat

Het Jadon reinigingsprocédé is gebaseerd op heet water, stoom en hoge druk. Door een juiste combinatie van verschillende reinigingstechnieken worden alle soorten vervuiling in één behandeltraject bewerkt en verwijderd.

Het vrijgekomen reinigingswater wordt direct van het oppervlak opgezogen en in de machine gefilterd. Het water en vastvuil kan zo gescheiden worden afgevoerd. De machine kan volledig zelfstandig werken en heeft alleen een watertappunt in de buurt van de locatie nodig.

Op dit unieke reinigingsconcept, waarbij kauwgom als ook direct alle andere vervuilingen worden verwijderd, heeft Jadon patent.

Jadon kauwgom verwijderen

Milieu

Om het milieu zoveel mogelijk te ontzien, gebruiken wij geen reinigingsmiddelen of chemicaliën – zelfs geen ‘milieuvriendelijke’ of ‘biologisch afbreekbare’ middelen.

Het Jadon reinigingsmiddel is water, puur water.

Hier zitten dus beslist geen schadelijke stoffen in, zoals bijvoorbeeld weekmakers voor kauwgom of emulgatoren. Jadon onderscheidt zich in dit opzicht in de markt!

Al onze machines zijn voorzien van een roetfilter om zo de uitstoot van schadelijke stoffen voor mens en milieu tot een minimum te beperken. De energie die tijdens het reinigingsproces vrijkomt in de vorm van stoom en warmte, wordt direct weer teruggewonnen. Hierdoor wordt maar liefst 40% van de energie uitgespaard die nodig is voor het verwarmen van het water.

Jadon kwaliteit veiligheid

Duurzaam

Door velen worden onze reinigingen ook als duurzaam bestempeld. Bestratingen krijgen immers een langere levenscyclus omdat de uitstraling niet terugloopt, maar door de jaren op een hoog niveau blijft. Zelfs bestratingen die al jaren niet gereinigd zijn, zijn voor Jadon geen partij!